Usvojen periodični izvještaj Budžeta TK za period 1.1. – 30.09.2019.god.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je periodični izvještaj Budžeta TK za devet mjeseci ove godine uz Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve kantonalnog budžeta za isti period. Donesena je, između ostalog, Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju uglja Rudnicima “Kreka” Tuzla za dva eksploataciona polja koja se nalaze na području četiri općine Tuzlanskog kantona. Usvojen je i Izvještaj o realizaciji eksterne mature u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/19 godini.

Pročitajte...