Usvojen Zakon o izmjenama Zakona o stečaju

Prije dva dana i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju. Time je praktično implementirana Odluka Ustavnog suda Federacije, a kojom je utvrđeno da su protuustvani članovi 33. i 40. Radnici i radnička potraživanja vraćena su u viši isplatni red. Apelaciju je podnio potpredsjednik Federacije BiH u ime manjinskog sindikata iz Tuzle, Sindikata solidarnosti.
Prema Zakonu o izmjenama Zakona o stečaju kojeg je usvojio Federalni parlament u oba doma izmijenjeni su članovi 33. i 40. Time praktično, u potraživanja višeg isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja po osnovu naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. U ovom sindikatu izmjene zakona ističu kao historijsku pobjedu manjinskog sindikata. I potpredsjednik Federacije u svojstvu apelanta koji je upozorio na protuustavne članove ranijeg zakona, izmjene naziva pobjedom radnika. I u Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine pozdravljaju novi zakon, iako su mišljenja da je to terbalo uraditi znatno ranije. Podsjetimo, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine prtuustavnim je proglasio dva člana Zakona o stečaju u martu 2016. godine. Novi zakon biće na snazi dan nakon objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...