Usvojeni programi kojima je privrednicima omogućeno korištenje sredstava Garantnog fonda otvorenog kod Razvojne banke FBiH

Garantni fond Vlade Federacije BiH pri Razvojnoj banci Federacije BiH predstavlja mjeru i instrument dugoročne podrške privrednim aktivnostima, odnosno poticaju oporavka privrede. Garancije Fonda namijenjene su jačanju kreditnog potencijala poduzetnika za osiguranje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privredu FBiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.

Pročitajte...