Utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu u TK

Nakon tehničkih dorada, koje su bile neophodne, a zbog kojih je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu i povučen sa dnevnog reda prethodne sjednice Skupštine Kantona, Vlada je danas ponovno utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu. Razlog za izmjene i dopune je otklanjanje nedostataka uočenih u primjeni ovog zakona, posebno u odnosu na općinska i gradsko pravobranilaštvo. Naime, postojeći tekst Zakona o pravobranilaštvu sadrži rješenja koja utiču ili bi mogla uticati na samostalnost u radu pravobranilaštva. Izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu predviđaju se kvalitetnija rješenja za pojedine situacije, a također je uočeno da su pojedine odredbe postojećeg teksta Zakona o pravobranilaštvu u koliziji sa drugim odredbama, te je ujedno potrebno otkloniti i te nedostatke.

Pročitajte...