Uvodi se novi sistem apliciranja na programe zapošljavanja

Federalni zavod za zapošljavanje zajedno sa kantonalnim službama realizuje programe sufinansiranja zapošljavanja. Tako je i ove godine, ali uz novi sistem apliciranja. On donosi određene novine poslodavcima, kao što je obavezna registracija na web portalu Federlanog zavoda.