Van snage odluke o proglašenju pet putnih pravaca cestama od interesa za TK

Vlada TK je stavila van snage prethodno donesene odluke o proglašenju pet putnih pravaca cestama od interesa za Tuzlanski kanton. Biće upućen zahtjev prema federalnom nivou za prekategorizaciju ovih cesta u regionalne ceste. Odluka Vlade TK temelji se na Informaciji resornog kantonalnog ministarstva o lokalnim i nekategorisanim cestama koje su prethodnim odlukama Vlade proglašene cestama od značaja za Tuzlanski kanton…