Vanredna sjednica VladeTK: 900.000 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme, te zaštitna sredstva

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona o odobravanju 900.000,00 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme radi poduzimanja mjera i aktivnosti s ciljem zaštite stanovništva i ublažavanja posljedica utjecaja globalne pandemije koronavirusa (Covid-19). Radi se o sredstvima Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kojim će se nabaviti specificirana medicinska oprema, zaštitna oprema i zaštitna sredstva, a koja su utvrđena kao prioriteti u pogledu potreba zdravstvenih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona.

 

Ostale odluke

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Zaključak kojim će, s ciljem sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (Covid-19), rad u Vladi Tuzlanskog kantona, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravama i upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Tuzlanskog kantona biti organizovan u skladu sa odlukama rukovodioca kojom će radnici počevši od 23.03.2020. godine biti upućeni na godišnji odmor, vodeći računa da bude obezbijeđeno obavljanje poslova onih zaposlenika čiji rad je neophodan za nesmetano funkcionisanje organa. Također, rukovodioci navedenih organa su dužni zaposlenike iznad 60 godina starosti, zaposlenike sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima kao i trudnice, počevši od 23.03.2020. godine uputiti na korištenje preostalog godišnjeg odmora iz 2019. godine, odnosno na korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020. godine u trajanju od najmanje 12 radnih dana ukoliko su zaposlenici već iskoristili godišnji odmor iz 2019. godine.

Radno vrijeme u navedenim organima uprave će, zbog obustave javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona, od utorka 24.03.2020. godine, biti od 8,00 do 13,00 sati.

U skladu sa preventivnim mjerama koje su na snazi, stranke koje komuniciraju sa Vladom Tuzlanskog kantona, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravama i upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Tuzlanskog kantona, upućuju se da komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona i elektronskim putem, da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredan ulazak u prostorije organa.

Također, Vlada je, zbog ukazane hitne potrebe, danas dala saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite da u radni odnos na određeno vrijeme do 120 dana primi jednog magacinera – skladištara.