Vegafruitovi brandovi na američkom tržištu

Bh-a kompanija za preradu voća i povrća iz Gradačca počela je izvoziti na inozemno  tržište. Danas su iz Visokog isporučena prva dva kontejnera na tržite Sjedinjenih Američkih Država od ukupno 5 ugovorenih kontejnera planiranih za isporuku do kraja ovog mjeseca. U prvom kontingentu na američko tržište biće isporučeno oko 100 tona gotovih proizvoda, prerađevina od povrća i džemova. Osim tržišta SAD-a, kompanija iz Gradačca je za ovu godinu već ranije ugovorila značajne količine proizvoda za tržišta EU, zemlje regiona, kao i Australije. Prve isporuke na navedena tržišta će krenuti u septembru.

“Prije otprilike godinu dana uspjeli smo nakon pokretanja prozvodnje koja je bila u potpunosti zamrla, vratiti naše brandove na police trgovina. Danas očekujemo dva do tri puta veći izvoz u ovoj godini u odnosu na 2016. Posebno nas raduje što izuzetno zahtjevna tržišta kao što su EU i SAD ponovno prepoznaju kvalitet naših proizvoda”, izjavio je Haris Salihbašić direktor  kompanije za preradu voća i povrća iz Gradačca.

Nakon zaustavljanja rada pogona investirano je ponovno u pokretanje proizvodnje, čime su spašena radna mjesta. Trenutno od proizvodnje u ovoj fabrici živi 70 radnika i njihovih porodica, ali i nekoliko hiljada kooperanata. U prošloj godini otkupljeno je oko 4.000 tona voća i povrća.

Pročitajte...