Veterinari upozoravaju na obavezu pravilnog klanja i kontrole kurbanskog mesa

Kako bi se smanjio rizik od naknadnog onečišćenja mesa, potrebno je obezbijediti čiste higijenske uslove za klanje, čist prostor, higijenski ispravnu vodu za pranje mesa, ruku, alata i pribora koji se koristi, čiste posude za prihvat organa i slično. Osobe koje obavljaju klanje i manipulišu sa mesom moraju biti zdrave i imati dobre higijenske navike. Dodatan oprez potreban je i zbog visokih ljetnih temperatura, kao i zdravstvenog apsekta klanja kurbana, pripremanja, obrade i skladištenja mesa, a da prioritet svih aktera klanja kurbana, od dobavljača mesa, do osoba koje obavljaju klanje, pa do vjerske zajednice, mora biti zdravlje hrane i sigurnost ljudi koji kolju i konzumiraju ovo meso.

Pročitajte...