Vijeće ministara BiH danas o lokalitetima nelegalnog ulaska migranata u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period juli – septembar 2019. godine.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH, kao i Informacije o lokalitetima nelegalnog ulaska migranata u BiH sa teritorije Srbije i Crne Gore sa prijedlogom mjera i planom aktivnosti o angažiranju inženjerijskih jedinica Oružanih snaga BiH na zaprečavanju lokaliteta nelegalnog ulaska migranata.

Pred ministrima bi se trebala naći i Informacija o aktivnostima Ministarstva sigurnosti BiH u prihvatu državljana BiH koji se vraćaju iz Savezne Republike Njemačke u našu zemlju na osnovu Evropskog putnog lista za povratak (EU Laissez – Passer).

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog pisma podrške za Projekt izgradnje Bloka 7 u Termoelektrani “Tuzla”.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autocesta/brza cesta Sarajevo – Beograd – Sarajevo, kao i Informacija o aktivnostima koje se poduzimaju na projektu “Izgradnja autoceste/brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo”.

Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, kao i Nacrt sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i BiH u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018), sa Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Između ostalog, trebala bi biti razmatrana Informacija o IPA 2019 i IPA 2020 državnim programima za BiH, Informacija o ispunjavanju pravnog kriterija institucija BiH u procesu pristupanja Evropskoj uniji.