Vijeće ministara BiH danas o migracijama i državnom zatvoru

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će na sjednici razmatrati pitanje migracije i kako zaštititi bh. granice nakon povećanog broja ilegalnih migranata koji u BiH dolaze iz različitih zemalja, a kreću se takozvanom balkanskom rutom.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić najavio je jučer da će ministri razmotriti mogućnosti angažiranja većeg broja policajaca posebno na mjestima gdje migranti ilegalno mimo zvaničnih graničnih prijelaza ulaze u BiH.

Za sjednicu ponovno je planirano razmatranje odluke o početku rada državnog zatvora – Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Ta odluka bila je pred državnim ministrima i na prethodnoj sjednici, ali nije razmatrana.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša nakon te sjednice kao problem identificirao je neslaganje među ministrima kada je u pitanju uspostavljanje menadžmenta zatvora te je upozorio na višemilionske gubitke zbog zastoja u početku rada.

Ranije je bilo predviđeno da zatvor bude otvoren 1. januara, ali novi datum početka rada te institucije bit će preciziran tek nakon što se usvoje neophodni dokumenti.

Izgradnja zatvora koštala je nešto manje od 40 miliona eura, s tim da su gotovo 11 miliona eura bila donatorska sredstva, a ostalo su kreditna i sredstva iz budžeta BiH.

U zatvoru bi trebalo biti smješteno do maksimalno 600 pritvorenika i osuđenika, ukoliko bi u jednoj zatvorskoj jedinici bilo više od jedne osobe, a prema planu je u konačnici da će u toj instituciji raditi više od 270 osoba.

Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH je i Nacrt sporazuma o ekonomskoj saradnji BiH i Makedonije te Prijedlog odluke o odobravanju kupovine/nabavke objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija BiH u Sarajevu.

Ministri bi trebali biti upoznati i o poduzetim aktivnostima na zaštiti i povratu imovine građana i drugih pravnih subjekata iz Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj.

Pročitajte...