Vijeće ministara BiH danas ponovo o Nacrtu državnog budžeta

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će na današnjoj sjednici u Sarajevu Nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu nakon što ga je na doradu vratilo Predsjedništvo BiH.

Predsjedništvo BiH 11. marta zatražilo je od Vijeća ministara BiH da u roku sedam dana dostavi novi nacrt budžeta institucija BiH, a kako je pojašnjeno stav Predsjedništva je da ne treba vraćati osnovicu za obračun plata zaposlenih u institucijama BiH na nivo iz 2012., koja je bila nešto veća od sadašnje.

Također naglašeno je da je potrebno u budžetu ustanoviti stavku sa sredstvima za borbu protiv pandemije koronavirusa koja nije bila predviđena u prvobitno predloženom nacrtu budžeta.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 18. februara većinom glasova utvrdilo je Nacrt budžeta, a prema proceduri donošenja budžeta upućen je Predsjedništvu BiH koje ga može vratiti na doradu, a nadležno je i da ga u formi prijedloga dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za tri posto u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 843.905.504 KM i veće je za pet posto u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu. Prihodi od direktnih poreza iznose 780.000.000 KM i na nivou su iz 2020. godine.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u nacrtu budžeta za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za četiri posto, odnosno 67.452.574 KM.

Budući da budžet državnih institucija još uvijek nije usvojen u međuvremenu je Vijeće ministara BiH usvojilo odluku o tromjesečnom privremenom finansiranju.

Osim toga ministri će danas biti upoznati i o realizaciji Projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru Vc i statusu izgradnje i otvaranja privremenog graničnog prijelaza Svilaj.

Pročitajte...