Vijeće ministara BiH nastavlja sjednicu i planira novo zasjedanje

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će nastaviti 167. sjednicu, započetu 26. februara, na kojoj je ostalo razmatranje predloženih odluka Ministarstva pravde BiH o prestanku rada Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, te odluke o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Također, preostalo je izjašnjavanje o Prijedlogu ovogodišnjeg programa rada Vijeća ministara BiH, a bit će razmatrana i Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH, u okviru koje je predložena odluka o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na lokaciji tvornice „Bira“ i lokaciji Đačkog doma „Borići“ u Bihaću.

Imenovanja i istek mandata u institucijama BiH iz nadležnosti Vijeća ministara BiH i tekuća pitanja posljednje su tačke dnevnog reda te sjednice, nakon koje je predviđeno održavanje nove sjednice.

Između ostalog, Vijeće ministara BiH trebalo bi razmatrati Prijedlog odluke o usvajanju Strategije komuniciranja o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji – od kandidatskog statusa do članstva sa Prijedlogom navedene strategije.

Komisija za NATO integracijski proces BiH predlagač je Nacrta godišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine 2018 – 2019. godine, dok je Ministarstvo finansija i trezora predložilo donošenje odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za razdoblje april – juni 2019. godine.

Na dnevni red uvršteno je nekoliko informacija, među kojima je Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za prošlu godinu, kao i izvještaji o prošlogodišnjem radu Odbora državne službe za žalbe Vijeća ministara BiH, Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Agencije za nadzor nad tržištem BiH, te prijedlozi programa rada Ministarstva odbrane BiH, Vijeća za državnu pomoć i Agencije za rad i zapošljavanje BiH za ovu godinu.