Vijeće ministara BiH: “Nužan drugačiji odnos prema migrantskoj krizi”

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za period april-oktobar 2019. godine. Posljednje tri godine otkako traje migrantska kriza BiH nije promijenila nijedan zakonski ili podzakonski akt niti donosila pravilnike koji bi uredili ovu oblast. Hiljade ljudi je ušlo u BiH bez dokumenata što otežava njihovu identifikaciju. Granična policija nema dovoljno zaposlenika da bi se mogli nositi sa migrantskom krizom, a osoblje nedostaje i u Službi za poslove sa strancima. Da bi ove institucije mogle odgovorno obavljati svoj posao nužne su i zakonske izmjene.  Ministar sigurnosti Fahrudin Radončić je rekao da će obaviti konsultacije sa članovima Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH o drugačijem odnosu prema migrantskoj krizi.  Od inostranih partnera očekuju mnogo veću finansijsku pomoć.  Vijeće ministara BiH usvojilo Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2020. do 2023. godine. Radili su je zajedno sa evropskim i američkim partnerima, tako da su opštevažeći standardi zadovoljeni kao i zahtjevi Evropske komisije, rekao je ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.

Pročitajte...