Vijeće ministara BiH o srednjoročnoj strategiji upravljanja dugom BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra Prijedlog srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH za period 2019-2022. godina.

Na predloženom dnevnom redu su i informacije o zaključcima i preporukama TAIEX misije stručne procjene sistema civilne zaštite u BiH, te o realizaciji Akcionog plana Vijeća ministara za provođenje Komunikacione strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za 2019. godinu.

Vijeće ministara bi se trebalo izjasniti i o izvještaju o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH /2018-2021/ – Okvirni dokument u 2018. godini, kao i o izvještaju o provođenju Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine.

Među 37 tačaka predloženog dnevnog reda su i izvještaji o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2019. godinu, zatim o radu Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara za 2019. godinu, te materijal “Ekonomski trendovi – godišnji izvještaj 2019. godine”.

Među predloženim tačkama dnevnog reda je zaključak sa devete sjednice Doma naroda PSBiH povodom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH, te zaključak sa devete sjednice Predstavničkog doma PSBiH, donesen u okviru tačke “Osiguravanje sredstava za provođenje lokalnih izbora 2020. godine”.

Sjednica je zakazana za 13 sati.

Izvor: Fena

Pročitajte...