Vijeće ministara BiH o Strategiji u oblasti migracija

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će na sjednici koja je zakazana za danas prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH o uspostavi Radne grupe za izradu Strategije u oblasti migracija i azila te Akcijskog plana za period od 2021. do 2025. godine.

Pred ministrima je i Informacija s Planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini koju je također pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Bit će razmatran i Izvještaj o zaključivanju Ugovora o nabavci vakcine “Commitment agreement-commited purchase arrangement” između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za vakcine.

Ministri će biti upoznati i s donošenjem i realiziranjem Odluke o korištenju sredstava za izmirenje obaveze po Ugovoru o kreditu za projekt upravljanja zračnim prometom, zaključenim sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog akcionog plana za otklanjanje nedostataka u oblasti vladavine prava i provođenje preporuka i mjera sadržanih u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini od 5. decembra 2019. godine.

Dnevnim redom sjednice previđeno je da državni ministri budu upoznati s Informacijom o postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu “Slavnić protiv Bosne i Hercegovine” i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe.

Pročitajte...