Vijeće ministara BiH opredijeljeno za jačanje granične saradnje BiH i EU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je na sjednici Prijedlog statusnog sporazuma između BiH i Evropske unije o aktivnostima koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalsku stražu na teritoriji BiH.

BiH i Evropska unija zaključivanjem tog sporazuma jačaju i institucionaliziraju graničnu saradnju, uključujući usaglašavanje operativnog plana, pojednostavljenje i ubrzanje obavljanja zajedničkih intervencija na granicama, kao i saradnju s drugim agencijama i tijelima EU.

Saradnja uključuje i zajedničke operacije koje podrazumijevaju djelovanje za suzbijanje nezakonitih imigracija, odnosno prekograničnog kriminala.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.