Vijeće ministara BiH sutra o izvršenju budžeta institucija BiH

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za 23. januar trebalo da razmatra Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za prvih devet mjeseci 2019. godine.

Trebala bi biti razmatrana i Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za april, maj, juni, juli, august, septembar i oktobar 2019. godine.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Projekt energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018).

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020. – 2023.