Vijeće ministara o elektronskoj identifikaciji i Okvirnoj energetskoj strategiji BiH

Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja će biti održana danas u Sarajevu trebali bi biti razmatrani Nacrt zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije i Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne energetske strategije BiH do 2035.

Na predloženom dnevnom redu su i prijedlozi odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH – FIPA te u Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Također, predviđeno je da Vijeće ministara razmatra i Informaciju o sredstvima naplaćenim na osnovu Sporazuma o reguliranju obaveza bivšeg SSSR-a prema obračunima u vezi s robnim prometom između SSSR-a i bivše SFRJ – klirinški dug, te Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.

(RTVTK/FENA) L.A.