Vijeće ministara o Strategija komuniciranja o procesu pristupanja BiH EU

Direkcija za evropske integracije dostavila je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Prijedlog odluke o usvajanju Strategije komuniciranja o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji – od kandidatskog statusa do članstva, o kojoj bi se Vijeće trebalo izjasniti na današnjoj sjednici u Sarajevu.

Prema predloženom dnevnom redu sjednice, državni ministri bi trebali biti upoznati sa Informacijom o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa organizacijom Godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji bi trebao biti upriličen od 7. do 9. maja u Sarajevu.

Vijeće ministara razmotrit će i Informaciju za Predsjedništvo BiH o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH koju je pripremilo Ministarstvo sigurnosti.

Ministri bi sutra trebali odlučiti i o opravdanosti učešća pripadnika policijskih službi iz BiH u stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo jer je Prijedlog ocjene opravdanosti pripremilo također Ministarstvo sigurnosti BiH.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i Informacija o aktuelnoj političkoj situaciji u vezi s medijskim istupima u sigurnosnom sektoru, a pred ministrima je i Izvještaj o radu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za prošlu godinu.

Pročitajte...