Vijeće u Gradačcu održalo posljednju sjednicu OV

U prijepodnevnim satima i veći dio dana bilo je radno za Općinsko vijeće koje je održalo 24. sjednicu. Između ostalih su donesene odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama, te odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za više izvorišta.
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Gradačcu, usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine za ovu godinu. Vijeće je u nastavku usvojilo Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta općine za period 1. 1. – 29. 5. 2019. godine. Potom je denesena Odluka o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama. Na osnovu ove odluke Izbori za članove Vijeća mjesne zajednice biće održani 6. oktobra od 7 do 19 sati. Zborovi građana će se održati 15. septembra, istovremeno u svim mjesnim zajednicama. Ukoliko se zbor ne održi u nekoj od mjesnih zajednica, predviđen je i ponovoljeni termin sedam dana kasnije, regulirano je jednim od članova ove Odluke. Usvojene su i odluke koje se odnose na izvorišta pitke vode. Riječ je o Odluci o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta ”Okanovići”, te istovjetnoj odluci za izvorište ”Komunalac”, bunari 1 i 2. Naime, utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, utvrđenih ovom Odluka vrši se u cilju zaštite voda izvroišta od svih vidova zagađenja i štetnih utjecaja, koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće, kao i na izdašnost izvorišta. Mjere zaštite izvorišta utvrđene pomenutim odlukama, biće ugrađene, na odgovarajući način, u prostorne dokumente Općine Gradačac, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Federacije BiH i Zakonom o prostornom uređenju Tuzlanskog kantona. Iako na sjednici Kolegija reduciran dnevni red, ponovo je prerastao na više od 20 tačaka. Među njima su i dopuna Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica na području Gradačca za period 2017-2020. godina, Nacrt programa i plana zimskog održavanja lokalnih i nekategoriziranih puteva u periodu 2019-2020. godina, kao i dopuna Programa o javnim parkiralištima.

 

Pročitajte...