Vijećnici u Živinicama usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta za šest mjeseci ove godine

Zasjedalo je Gradsko vijeće Živinice. Vijećnici su danas usvojili Izvještaj o izvrđenju Budžeta Grada Živinice za šest mjeseci ove godine, kao i prijedlog Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama. Danas nije imenovan član Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Živinice, kojeg je predložilo kantonalno ministarstvo zdravstva, o čemu će kako je rečeno, izvijestiti nadležno ministarstvo, istakao je Nail Jusić, predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice

Priliv novca u Budžet Grada Živinice nije na nivou prošlogodišnjeg, istaknuto je danas na sjednici vijeća. Budžet je, kako navode održan, novac se namjenski troši, a najvažnijim smatraju da nema dugovanja, navodi Jusić.  Vijećnicima je danas prezentovan Nacrt Urbanističkog projekta „Konjuh“. Ova tačka dnevnog reda svrstala se među najvažnije. U narednom periodu kroz ovaj Urbanistički plan namjeravaju dovesti nove investitore. Prvi put razmatrana je i usvojena Odluka o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama u Živinicama.