Više od 10 hiljada migranata prošlo kroz Tuzlanski kanton tokom prošle godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju Ministartva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Prema ovoj informaciji  sigurnosna situacija na našem kantonu je zadovoljavajuća. Ipak, Vlada Tuzlanskog kantona inicirala je sastanak s ministom sigurnosti BiH, gdje bi se okupili predstavnici kantonalne Vlade i lokalne zajednice.