Više od 700 hiljada KM uloženo u cestovnu infrastrukturu u općini Kalesija

Iako je u godini iza nas u općini Kalesiji bilo dosta problema, poput poplava koje su u više navrata ugrozile živote ljudi u većem dijelu općine, kao i problema sa vodosnabdijevanjem, mogu biti zadoviljni. Općinski načelnik Kalesije navodi kako je značajno obnovljena cestovna infrastruktura, ali i vodovodna i kanalizacijska mreža, pa već sa sigurnošću može reći da u 2019. godinu niko u Kalesiji neće biti bez vode. Dosta je uloženo i u oblasti obrazovanja, kulture i sporta.
Na području Kalesije 2018. godina protekla je u znaku nekoliko značajnih projekata. Općinski načelnik podsjeća da je u oblast infrastrukture uloženo oko 730 hiljada KM. Asfaltirani su lokalni putevi u skoro svim mjesnim zajednicama. Načelnik Sead Džafić podsjeća i na gradnju Nove ulice u južnom dijelu Kalesije, te na potpisani Ugovor o izgradnji kružnog toka u Ulici Žrtava genocida u Srebrenici, kao i na još dva kružna toka u Hidanima i kod jednog od trgovinskih centara. Iznimno važnim smatra pitanje kanalizacije u mjesnim zajednicama za što je uloženo više od 700 hiljada KM. Isto toliko je uloženo i za čišćenje i uređenje korita rijeka koje često plave i izlijevaju iz korita. Načelnik Kalesije navodi da je za projekat ambulante u Tojšićima i gradnju ambulante u Vukovijama izdvojeno 450 hiljada, dok je u sportske objekte u mjesnim zajednicama kao i za sportsku dvoranu uloženo više od 600 hiljada KM. Pravovremeno su završene i sve pripreme za ulazak i 2019. godinu sa usvojenim budžetom općine.” Što se tiče 2018. godine, u Kalesiji su ponosni na činjenicu da je u oblasti obrazovanja izdvojeno 130 hiljada KM kojima se stipendiraju redovni studenti i učenici generacije osnovnih i srednjih škola. Uspostavljeno je priznaje ”Ponos općine Kalesije”, na osnovu kojeg je 96 učenika dobilo jednokratnu stipendiju u iznosu od po 100 KM. Nisu zaboravljeni ni materijalno najugroženiji stanovnici za koje je u vidu jednokratnih pomoći izdvojeno ukupno30 hiljada KM, a za saniranje šteta od poplava koje su i u ovoj godini pravile probleme u dosta mjesnih zajednica je izdvojeno 350 hiljada KM.

Pročitajte...