Visokim temperaturama povećan rizik za narušeno zdravlje

Ovih dana svjedočimo izuzetno visokim temperaturama, i sparnom vremenu što može narušiti zdravstvenu sliku hroničnih bolesnika, ali i potpuno zdravih ljudi, upozoravaju ljekari. U Hitnoj službi medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla posljednjih dana povećan je broj pacijenata usljed pomenutih razloga. Više je zdravstvenih problema, koji se mogu javiti, ukoliko se pravovremeno i adekvatno ne zaštititmo.

Visoke temperature vazduha tokom ljeta mogu veoma nepovoljno da utiču na zdravlje i kod potpuno zdravih osoba. Svaka dugotrajna izloženost  temperaturi koja je visoka poput današnje, jučerašnje i onih koje su najavljene narednih dana, ali i UV zrakama može prouzrokovati zdravstvene probleme. Zaštitni mehanizam je znojenje, međutim, šta se događa kada iscrpimo taj mehanizam pojašnjava Lejla Kuluglija, načelnica SHMP DZ Tuzla.

Organizam će nam signalizirati pojavu simptoma koji ukazuju na toplotni udar, ukoliko smo izloženi suncu duži vremenski period. Osjećaj vrtoglavice, zamračenje pred očima i zujanje u ušima nemojte zanemarivati.