VKBI, HNV SGV: Govor Komšića u UN-u izraz težnji građana kojima je BiH u srcu

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Hrvatsko narodno vijeće BiH i Srpsko građansko vijeće pozdravili su obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića na Generalnoj Skupštini Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Posebno pozdravljaju govor Komšića u segmentu iskazanih uvjerenja “da je Bosna i Hercegovina pouzdan, ozbiljan i odlučan partner Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i NATO savezu”, kao i navedenoj potrebi “onih reformi u kojima se zahtijeva izbacivanje i poništavanje postojeće sistemske diskriminacije građana BiH”.

Kao nacionalna vijeća koja djeluju i rade u BiH, VKBI, HNV i SGV smatraju da se u fokus ostvarivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda u BiH mora staviti čovjek, svaki građanin na cijelom teritoriju BiH, te da su postojeći etno nacionalni koncepti koji se primjenju u BiH u direktnoj suprotnosti s postojećim demokratskim i pravnim stečevinama EU, što je i dokazano nizom pravosnažnih presuda Evropskog suda za ljudska prava.

– Oštro osuđujemo nacionalističke izjave vladinih i parlamentarnih zvaničnika iz Srbije i Hrvatske, kao i primitivnu retoriku člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika spram govora predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića – navodi se u saopćenju vijeća.

Pozivaju zvanični Beograd i Zagreb, odnosno njihove aktuelne vladajuće političke elite, da se prestanu miješati u unutrašnje odnose u BiH te prekinu skrnaviti međunarodno pravni subjektivitet i suverenitet BiH.

– Bosna i Hercegovina je naša domovina, a naše različitosti su bogatstvo koje, izgleda, vladajuće elite iz susjedstva ne razumiju. I teško će shvatiti i razumjeti dok istinski ne prihvate i ne shvate da su svi građani Srbije ravnopravni u Srbiji (a ne samo Srbi) i svi građani Hrvatske ravnopravni u Hrvatskoj (a ne samo Hrvati), ističe se u saopćenju VKBI-a, HNV-a i SGV-a.

Pročitajte...