VKBI inicira uspostavu javnih ustanova za bosanski jezik i bošnjačku književnost

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), uz prethodnu podršku Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Srbije, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i Koordinacije bošnjačkih županijskih vijeća iz Hrvatske, donijelo je zaključak o pokretanju inicijative za uspostavu javnih ustanova za bosanski jezik i bošnjačku književnost u matičnoj državi Bošnjaka, Bosni i Hercegovini, saopćio je VKBI.

– Više od 27 godina od međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine kao suverene i nezavisne države, u Bosni i Hercegovini ne postoje javne ustanove ili institucije sa javnim ovlaštenjima za bosanski jezik i bošnjačku književnost iako se prema zvaničnom Popisu stanovništva iz 2013 godine u BiH, 50,1% građana izjasnilo da su Bošnjaci a njih čak 54% da im je maternji jezik bosanski. Inače, u proteklih 27 godina u BiH nije osnovana niti jedna javna ustanova bošnjačke provenijencije. Drugi narodi u BiH, svakako uz pomoć institucija i ustanova iz susjednih država, odavno imaju uspostavljene javne ustanove za ova pitanja – citat je iz saopćenja.

Vijeće će inicijativu dostaviti stručnim institucijama i ekspertima, prije svih organizacijama bošnjačke provenijencije, kako bi bila razmotrena i nakon usaglašavanja, upućena nadležnim organima države i njenim administrativnim dijelovima. Jedan od prijedloga je da Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” budu dodijeljena javna ovlaštenja za oblast bošnjačke književnosti, o čemu će se očitovati organi “Preporod”.

U cilju kvalitetnijeg rada i aktivnosti Vijeća, a zbog kompleksne društvene situacije u državi i regionu, uspostavljeni su savjeti Vijeća i imenovani predsjedavajući savjeta: prof.dr. Kasim Trnka, predsjedavajući Savjeta za ustavno-pravna, društvena i politička pitanja; prof.dr. Hasan Muratović, predsjedavajući Savjeta za obrazovanje i nauku; prof.dr. Dževad Jahić, predsjedavajući Savjeta za bosanski jezik i književnost; prof.dr. Mediha Filipović, predsjedavajuća Savjeta za zdravstvo i prof. Mevlida Serdarević, predsjedavajuća Savjeta za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa

Tokom juna bit će održane konstituirajuće sjednice savjeta u koje će se, pored imenovanih članova VKBI, uključiti dodatni članovi, experti iz pojedinih oblasti, koji ne moraju biti članovi VKBI.

Vijeće će u narednom periodu, zajedno sa BZK Preporod, uputiti dopis bošnjačkim predstavnicima na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou izvršne i zakonodavne vlasti jer odnos i finansijska podrška koja se od institucija BiH i nižih nivoa vlasti pruža za kapitalne projekte temeljnih elemenata bošnjačkog identiteta, kao što se enciklopedijski Rječnik bosanskog jezika i Edicija bošnjačke književnosti u 100 knjiga, više su nego skromni, a u nekim slučajevima čak i sramotni, saopćeno je.

(RTVTK/FENA) F.F.