Vlada dala suglasnost na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala suglasnost na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji BiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Vlada FBiH je, uz detaljno usvojeno obrazloženje, mišljenja da nema potrebe za davanjem izvornog tumačenja Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH, što je traženo inicijativom Seada Muminovića iz Čelića.

Kako su izvijestili iz Vlade FBiH, isto mišljenje Vlada je dala i povodom inicijative za autentično tumačenje odredbe člana 74. st. 1. i 2. Zakona o radu, koju je podnijela direktorica KJU Gerontološki centar Sarajevo, uz obrazloženje.

Danas su Generalni sekretarijat Vlade FBiH i deset federalnih ministarstava zaduženi da osiguraju prisustvo svojih predstavnika u raspravi na narednoj sjednici Parlamentarne komisije Parlamenta FBiH odgovorne za reviziju, radi davanja obrazloženja o poduzetim radnjama u vezi s preporukama sadržanim u izvještaju, a koje se odnose na Vladu Federacije BiH i resorna ministarstva kao zasebne proračunske korisnike.

Vlada se upoznala s informacijom o Pismu menadžmentu Vlade FBiH o nalazima i preporukama iz prethodne revizije za 2020. godinu, koje je dostavio Ured za reviziju institucija u FBiH. Generalni sekretarijat Vlade FBiH će informaciju, s detaljnim izjašnjenjima na date preporuke, dostaviti Uredu za reviziju institucija u FBiH.

Federalna ministarstva, uključujući i ostala tijela na koja se odnose preporuke Ureda za reviziju, Vlada je zadužila da poduzmu potrebne aktivnosti s ciljem realizacije preporuka,.

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Vlada FBiH je donijela rješenja o stupanju u posjed ekspropisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za nekretnine Grada Mostara, te ukupno šest rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane (u općinama Prozor – Rama i Jablanica).

Prihvaćen je izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period srpanj – rujan 2020. godine.

Usvojeni su izvještaji o prošlogodišnjem radu Upravnog odbora projekta “Energetske učinkovitosti u Bosni i Hercegovini” za Federaciju BiH, zatim Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH.

Također su usvojeni ovogodišnji planovi rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije za 2021. godinu.

Federalna vlada je donijela odluku da lokalna cesta Ravno – Trebimlja, dužine 14 km, bude kategorizirana kao regionalna cesta R-426.

Fena