Vlada FBiH usvojila zakonska rješenja u cilju unapređenja poslovnog okruženja

– Između ostalog, doneseno je rješenje da se prag nulte stope pomakne sa 700 na 800 KM, što znači da će sve plate do 800 KM u neto, biti oslobođene plaćanja poreza na dohodak, a plaće iznad 800 KM imat će jednu stopu

SARAJEVO (AA) – Vlada FBiH je utvrdila nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a osim toga utvrđeni su i amandmani na prijedloge tri zakona koja se nalaze u parlamentarnoj proceduri koji postaju sastavni dio zakona i imaju cilj stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta u Federaciji BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Ciljevi amandmana (ukupno 21) na prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH su stvaranje uslova za učinkovitiji rad, smanjenje troškova i olakšanje poslovanja.

Tri amandmana vezana su za predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa za jedan indeksni poen i to po 0,5 indeksna poena na doprinosu za imovinsko-invalidska osiguranja i nezaposlenost. Na taj način, sada predloženu zbirnu stopu 32,5 posto čine 18 posto za mirovninsko, 13,5 posto za zdravstveno i jedan posto za osiguranje od nezaposlenosti. Kako je predviđeno, primjena ovog zakona bi počela 1. januara 2020. godine.

Kroz osobni odbitak uvedeno je progresivno oporezivanje dohotka od nesamostalnog  i samostalnog rada u cilju zaštite niskog dohotka koji je postavljen na granici od 800 KM, a porezni teret je prenesen na ostali dohodak.

Kada je u pitanju porezni zakon koji zahtjeva primjenu od početka poreznog razdoblj, odnosno kalendarske gorine, za početak njegove primjene utvrđen je novi rok 1. januar 2020.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Fadil Novalić je rekao kako su danas definirane ključne stvari.

Naveo je, između ostalog, kako danas usvojeni nacrt zakona o reprezentativnosti znači završetak procesa koji su zacrtali u Zakonu o radu iz 2015. godine.

Novalić je pojasnio kako set zakona značajno mijenjaju situaciju i u suštini znače smanjenje obaveza i put ka većim platama.

Jelka Milićević, zamjenica premijera i ministrica finansija, rekla je kako je Zakon o porezu na dohodak i doprinosima zakon koji direktno ili indirektno utiče na svakog stanovnika u FBiH.

”Danas mogu reći da smo mi u periodu od dvije godine budno pratili šta se dešava i kod poslodavaca i samih korisnika, a šta se dešava s javnim prihodima. Konstatirali smo da imamo povećanje prihoda i direktnih i indirektnih poreza najmanje sedam posto godišnje. To je stvorilo nove uvjete i prostora za dodatno sniženje zbirne stope doprinosa na plaće”, rekla je Milićević.

Dodala je kako sniženje od jednog poena ide mirovinski fond iz razloga što je fond stabiliziran i ima prostora za sniženje doprinosa od 0,5 posto.

”Na prostoru zapošljavanja, snizili smo pola postotnog poena i to je ukupno jedan. S tim da ćemo imati manje ostvarene prihode u Zavodu za zapošljavanje, ali će se to nadoknaditi povećanim zapošljavanjem od poslodavaca i mogućnosti Vlade da intervenira preko kreditnih linija za zapošljavanje, što i sad imamo“, rekla je Milićević.

Dodala je kako što se tiče poreza na dohodak, odlučeno je da se, zbog povećanja prosječne plate u FBiH, prag nulte stope pomakne sa 700 na 800 KM, što znači da će sve plate do 800 KM u neto, biti oslobođene plaćanja poreza na dohodak, a plaće iznad 800 KM imat će jednu stopu, od 13 posto što opet neće ugroziti proračune kantona i općina. Ujedno će na određeni način pravedno rasporediti opterećenje poreza na dohodak na veće plate.

”U okviru ovog zakona o porezu na dohodak, mi smo proširili osnovicu i ostavili stopu od 13 posto za sve ostale poreze, odnosno oporezivanje dohotka po osnovu i finansijskihg ulaganja, igara na sreću. Do sad je to bila različita stopa, ili 10 ili 20 posto”, rekla je Milićević koja je dodala kako je sada doneseno drugačije rješenje jer je lakše za obračun, a efekti su isti.

Dodaje kako će trebati još mnogo raditi kako bi se stvorili bolji uslovi za poslodavce, a i nova zapošljavanja.

Milićević je odgovarajući na pitanja novinara kazala kako po sadašnjem zakonu poslodavci imaju trošak rada, vezano za doprinose 41,5 posto, što znači da novim amandmanima ostvareno sniženje na 32,5 posto.

”U bližem okruženju imamo najnižu stopu, osim u Hrvatskoj, jedino u zemljama EU imaju zbirnu stopu 31,5 posto”, rekla je Milićević.

Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji uređuje kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, njihova ovlaštenja, postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja značajna za ovaj postupak, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

Ovim zakonom propisani su opći uslovi za reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca, kao i posebni uslovi u pogledu procenata zaposlenih za utvrđivanje reprezentantivnosti za područje i oblast djelatnosti, područje kantona, te za teritoriju FBiH. Zakon granatuje i pravo na slobodno udruživanje i organizovanje sidnikata i udruženja poslodavaca koji nisu reprezentativni.

Donošenje ovog zakona predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva sa ciljem unapređivanja prava na slobodno organizovanje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja višeg nivoa, a u vezi s pravom na kolektivno pregovaranje u skladu s praksom u okruženju i EU.

Tim povodom, Vesko Drljača, zamjenik premijera i ministar rada i socijalne politike, kazao je kako je cilj unaprijediti slobodno organizovanje sindikata i udruženja poslodavaca te, između ostalog, unaprijediti socijalni i ekonomski dijalog u cilju zaključivanja kolektivnih ugovora.

“Znamo da nema velike reforme bez konsenzusa socijalnih partnera. Jednostavno sindikati, poslodavci i vlada moraju imati konsenzus o najkrupnijim pitanjima i to je bitan element za kvalitetnu reformu. Zakon o radu upostavio je zakonski okvir za osnivanje sindikata i udruženja poslodavaca“, pojasnio je Drljača.

Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji uređuje kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, njihova ovlaštenja, postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja značajna za ovaj postupak, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

Ovim zakonom propisani su opći uslovi za reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca, kao i posebni uslovi u pogledu procenata zaposlenih za utvrđivanje reprezentantivnosti za područje i oblast djelatnosti, područje kantona, te za teritoriju FBiH. Zakon granatuje i pravo na slobodno udruživanje i organizovanje sidnikata i udruženja poslodavaca koji nisu reprezentativni.

Donošenje ovog zakona predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva sa ciljem unapređivanja prava na slobodno organizovanje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja višeg nivoa, a u vezi s pravom na kolektivno pregovaranje u skladu s praksom u okruženju i EU.

Pročitajte...