Vlada FBiH utvrdila prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu procedure po hitnom postupku. Zakonom se uređuju prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobilisanih branilaca  i članova njihovih porodica. Demobilisanim borcima, prema ovom zakonu, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća o dbrane i policije nadležnog organa unutarnjih poslova, koji je sudjelovao u pripremama za obranu i u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju od 18. 9. 1991. do 23. 12. 1995. godine. Demobilisani borac je i osoba koja je, kao maloljetna, dobrovoljno stupila u oružane snage u tom razdoblju. Pod uslovima utvrđenim ovim zakonom oni mogu ostvariti 15 određenih prava, a između ostalih i pravo na borački dodatak.

Pročitajte...