Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja

Vlada FBiH danas je, na sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji i uputila ga u parlamentarnu procedure po hitnom postupku.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH zaključkom od 28. 5. 2018. godine s tematske sjednice održane 23. 5. 2018. godine, zadužio je Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata i Vladu Federacije BiH da dostavi Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u hitnu parlamentarnu procedure.

Pri njegovom utvrđivanju, istaknuto je da postoji neodložna potreba za hitnim sistemskim rješavanjem prava razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Zakonom se uređuju prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji. Razvojačenim braniteljima, prema ovom zakonu, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutarnjih poslova, koji je sudjelovao u pripremama za obranu i u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju od 18. 9. 1991. do 23. 12. 1995. godine.

Razvojačenim braniteljima dobrovoljcem smatra se i osoba koje je, kao maloljetna, dobrovoljno stupila u oružane snage u tom razdoblju.

Pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom oni mogu ostvariti 15 određenih prava, a između ostalih i pravo na braniteljski dodatak.

Razvojačeni branitelji i članovi njihovih obitelji mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu; liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova; liječenje u drugom kantonu; osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju; pomoć u slučaju smrti; braniteljski dodatak; prijevremeno povoljnije umirovljenje; duži godišnji odmor po osnovu sudjelovanja u oružanim snagama; stambeno zbrinjavanje; subvenciju plaćanja naknade za pogodnost; subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta; dodjelu sredstava za održivi povratak; besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, plin); prednost pri smještaju u umirovljeničke domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uvjeta školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice razvojačenog branitelja.

Zakonom je propisana i javna objava Jedinstvenog registra branitelja i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata.

Za provođenje potrebna su financijska sredstva u iznosu od 14 milijuna maraka, s tim da se ona osiguravaju u skladu s potpisanim Sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja o dostignutoj razini sredstava u Proračunu Federacije BiH, na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.

Prava koja su predviđena za financiranje na županijskoj razini bit će definirana županijskim propisima. U većem broju županija obuhvaćena su zakonima o dopunskim pravima i sredstva za njihovu realizaciju redovno se planiraju u županijskim proračunima.

Na općinskoj razini predviđena su subvencioniranja prava razvojačenih branitelja predviđena ovim Zakonom. I ta prava su uglavnom obuhvaćena županijskim zakonima o dopunskim pravima.

Ovim zakonom nastoji se osigurati financiranje ovih prava u svim županijama s ciljem ujednačavanja prava razvojačenih branitelja i njihovih obitelji.

Predloženo je da Zakon bude primjenjivan od 1. 1. 2019. godine.

FENA

Pročitajte...