Vlada KS podnijela krivičnu prijavu protiv pripadnika Ravnogorskog pokreta

Vlada Kantona Sarajevo (KS) podnijela je krivičnu prijavu protiv pripadnika Ravnogorskog pokreta Višegrad “zbog toga što su organizovali obilježavanje godišnjice hapšenja Dragoljuba Draže Mihajlovića, čime su javno izazivali, odnosno raspirivali nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i Ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini”.

Najoštrije osuđujući svaki oblik protupravnog djelovanja koje za posljedicu ima uznemiravanje javnosti, Vlada KS, odnosno kantonalni premijer su, pozivajući se na odredbe KZ-a BiH, ZKP-a BiH i Međunarodne konvencije o sprečavanju svih oblika rasne diskriminacije, krivičnu prijavu uputili na adresu Tužiteljstva BiH.

Krivična prijava podnesena je protiv osumnjičenih pripadnika Ravnogorskog pokreta Višegrad, kao organizatora obilježavanja godišnjice hapšenja Dragoljuba Draže Mihajlovića, kao i NN lica, kao lica koja su izvikavala parole i pjevali pjesme koje su sadržavale prijetnje usmjerene protiv života i tijela na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, te NN lica, kao odgovornih lica koja su propustila poduzeti propisane mjere i radnje sa ciljem sprečavanja okupljanja koje u sebi ima obilježja krivičnog djela.

U obrazloženju krivične prijave, odnosno činjenica krivičnopravnog slučaja navodi se kako je u Višegradu 10. marta, Udruženje Ravnogorski pokret Višegrad, uz prethodnu javnu najavu, organizovalo javno okupljanje i postrojavanje pripadnika Ravnogorskog pokreta u Višegradu, povodom obilježavanja godišnjice hapšenja osuđenog četničkog generala i ratnog zločinca Dragoljuba Draže Mihailovića, te da okupljanje i slavljenje lika i djela Draže Mihajlovića predstavlja javno izazivanje nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.

– O ovome najbolje svjedoče nesporni historijski fakti  od kojih ćemo u ovoj krivičnoj prijavi navesti samo neke. U septembru 1941. Mihailović je dostavio izbjegličkoj vladi u Londonu program četničkog pokreta tijekom i po završetku II svjetskog rata u kojem se zalaže da se ‘omeđe de facto’ srpske zemlje i učini da u njima ostane samo srpski živalj’, da se ‘u srpskoj jedinici kao naročito težak problem uzme pitanje muslimana i po mogućnosti riješi u toj fazi…’, kao i da se ‘posebno ima u vidu brzo i radikalno čišćenje gradova i njihovo popunjenje svježim srpskim elementom’. Iste godine, u decembru, Mihailović svojim zapovjednicima izdaje instrukcije kojim nalaže ‘stvaranje velike Jugoslavije i u njoj velike Srbije, etnički čiste i u granicama predratne Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srema, Banata i Bačke…’, zatim ‘čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nacionalnih elemenata’, kao i ‘stvaranje neposredno zajedničke granice između Srbije i Crne Gore, kao i između Srbije i Slovenačke, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa, a Bosne i Hercegovine od muslimanskog i katoličkog življa…’- navodi se, između ostalog, u obrazloženju krivične prijave.

Kako se, nadalje, navodi, Mihailović je 15. 07. 1946. godine osuđen zbog krivičnih djela izdaje, ratnih zločina kao i zbog krivičnog djela – organizovanje oružanih bandi u cilju nasilnog obaranja postojećeg državnog uređenja.

– Oživotvorenju programa i ciljeva četničkog pokreta imali smo prilike svjedočiti upravo na mjestu gdje je 10. marta izvršeno javno okupljanje i postrojavanje pripadnika Ravnogorskog pokreta u Višegradu. Podsjećanja radi, a zbog istovrsnih krivičnih djela za koja je 1946. godine osuđen i Mihailović, počinjenih u periodu 1992-1995 upravo na području Višegrada, od strane Haškog tribunala i Suda BiH, na dugogodišnje kazne zatvora, presuđeno je osam lica, i to pod optužbama da su počinili ili pomagali i podržavali progon, ubistvo, istrebljenje, okrutno postupanje i nehumana djela, kao zločine protiv čovječnosti i ratne zločine – navodi se u krivičnoj prijavi, saopćeno je iz Pres-službe KS.

Pročitajte...