Vlada podržala izvještaj KAP-a, slijedi borba za imovinu preduzeća u susjednim državama

Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju, za period od prve polovine ove godine, Vlada Tk je ocijenila pozitivnim i podržala. U izvještaju je navedeno da je na ovom području preostalo 41 komercijalno preduzeće za privatizaciju. Ove firme dolaze iz različitih branši a među njima su rudnici, medijske kuće, kombinati i drugi. Takođe, u izvještaju je navedeno da je Kantonalna agencija za privatizaciju krenula u rješavanja problema sa imovinom preduzeća koja se nalazi na području TK a sjedište im je u Brčko Distriktu. Kao i rješavanja problema preduzeća čije je sjedište u Tuzlanskom kantonu a imovina u različitim državama bivše Jugoslavije.

Kantonalna agencija za privatizaciju početkom ove godine, u registru je vodila 30 preduzeća sa državnim kapitalom u stečaju a koja su u taj postupak ušla prije privatizacije. kako se u tom periodu ova ustanova priprema za ispunjavanje upitnika Evropske komisije, situacija sa ovim preduzećima se morala rasčistiti. Sada je ukupno 13 ovih preduzeća i ona će se i dlaje voditi u postupku u slučaju da ostane dio stečajne mase, kao vid naknade, nakon prodaje preduzeća. Ova agencija vodi bitku i za dvije vrste imovine, kako bi se riješio i njihov status. naime, u Tuzlanskom kanotnu postoji imovina preduzeća čije je sjedište u Brčko Distriktu, no kako je tamo privatizacija okončana teritorijalno, sve što je ostalo ovdje, pripalo je Kantonalnoj agenciji za privatizaciju. Međutim, u katastru i gruntovnici nisu htjeli bilježiti te predmete prodaje, pa je Agencija stupila u kontakt sa prvim zamjenikom Visokog predstavnika u BiH. On je dao mišljenje koje će se morati poštovati pa se očekuje i prodaja tih prostora.

Na ovom području se nalazi 18 komunalnih preduzeća od kojih je 15 zahvaćeno privatizacijom, na način da je 49 odsto privatno a 51 odsto državno vlasništvo. Nakon odluke Skupštine o poništenju privatizacije, to je i učinjeno u slučaju 12 preduzeća i postupci su skoro okončani. Inače, pored komunalnih, u Tuzlanskom kantonu postoji i deset veterinarskih stanica, navodi se u izvještaju.

U Kantonalnoj agenciji za privatizaciju bave se i problemom imovine preduzeća iz Tuzlanskog kantona a koja se nalazi širom država nekadašnje Jugoslavije. No zbog različitih zakona, prvo prikupljaju sve potrebne informacije a onda će do kraja godine krenuti u rješavanje i tih problema.

Više u video prilogu.
Sagovornik, Mirza Brkić, direktor KAP-a TK

Pročitajte...