Vlada Švajcarske i UNICEF u partnerstvu za osnaživanje pravde za djecu u BiH

Kao nastavak izuzetne saradnje, Švajcarska i UNICEF su najavili kontinuirano partnerstvo s ciljem unaprijeđenja pravde za djecu u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku od 2,5 miliona dolara od Vlade Švajcarske za period maj 2018. – april 2021.

Program Pravda za svako dijete predstavlja partnerstvo između relevantnih ministarstava pravde, socijalne zaštite, unutrašnjih poslova i obrazovanja na svim nivoima (državnom, entitetskim, kantonalnim), općina, univerziteta i nevladinih organizacija uz podršku UNICEF-a i vlada Švicajcarske i Švedska.

U narednim godinama fokus Pravde za svako dijete – faze III, će biti na dodatnim naporima za zaštitu i pružanje najkvalitetnijih usluga za svu djecu u BiH koja su, na bilo koji način, u kontaktu s pravosudnim sistemom kao počinioci, žrtve ili svjedoci.

Svi partneri uključeni u program nastavljaju da rade na boljem pravosuđu za djecu u BiH koji je sistematski, dostupan svakom djetetu, prilagođen osjetljivim dobima i interesima djeteta, brz i efikasan.

Programom se takođe ulažu svi napori u prevenciju da bilo koje dijete postane počinilac ili žrtva.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan zahvalila je Vladi Švajcarske na kontinuiranoj podršci UNICEF-u.

– Veoma smo zahvalni Vladi Švajcarske na povjerenju koje su nam ukazali u okviru ovog novog partnerstva. Program Pravda za svako dijete 2018. – 2021. je nastavak programa UNICEF-a koji podržavaju Vlada Švajcarske i Švedska agencija za međunarodnu saradnju – kazala je Narayan.

Dodala je da se on zasniva na svemu onome što je stvoreno do sada da bi se poboljšala pravda za djecu u BiH, da bi se konsolidovale trenutne inicijative i inkorporirale naučene lekcije za povećanje održivosti.

– “Pravda za svako dijete” ima za cilj da poboljša primjenu međunarodnih standarda za djecu u BiH, kako bi im bolje služili i štitili ih sistemi pravosuđa, sigurnosti i socijalne zaštite – rekla je Narayan.

Direktorica Odjela za saradnju i zamjenica šefa misije Barbara Dätwyler Scheuer izrazila je zadovoljstvo zbog nastavka saradnje s UNICEF-om u toj oblasti.

Po njenim riječima, danas djecu u kontaktu sa zakonom sistem pravosuđa u BiH bolje služi i štiti.

Ipak, dodaje ona, važno je da se nastavi raditi na smanjenju faktora rizika povezanih s prekršajima djece i daljnjem jačanju saradnje među uključenim organizacijama.

– Stoga bih pozvala vlasti BiH na svim nivoima da održe postignuto i da preuzmu vlasništvo nad projektom, uz našu podršku – kazala je Dätwyler Scheuer, saopćeno je iz UNICEF-a.

Pročitajte...