Vlada TK: Za zaštitu okolice i mjere energijske efikasnosti planirano 11,1 miliona KM

U 2019.godini okončana je realizacija javnih projekata u vrijednosti od 12 miliona KM, navedeno je u Izvještaju o implementaciji Programa javnih investicija TK za 2019-tu godinu. Vlada je podržala Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada, kojim je za zaštitu okolice i mjere energijske efikasnosti planirano 11,1 miliona KM. U cilju smanjenja zagađenja zraka, Vlada TK prva se u BiH odlučila na subvencioniranje fizičkih lica za nabavku kotlova na pelet.

Programom raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020.godinu u TK planirane su brojne mjere zaštite. Nešto više od 11 miliona KM planiranih kantonalnim Budžetom biće usmjereno javnim i privatnim preduzećima, neprofitnim organizacijama, lokalnim zajednicama, ali i pojedincima, odnosno građanima.

– Elvir Rožnjaković, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK naglasio je da se Vlada TK odlučila subvencionirati fizička lica za nabavku kotlova na palet u iznosu od 500 hiljada KM, te da je ovo prva Vlada koja se odlučila na ovaj korak u regiji u BiH. Prema riječima ministra Rožnjakovića, za lokalne zajednice je planirano 4 miliona 186 hiljada KM za projekte utopljavanja kolektivnihg stambenih zgrada/stanova.

Javni poziv za subvencioniranje  nabavke, odnosno zamjene postojećih kotlova na ugalj, kotlovima na pelet trebao bi biti objavljen već narednog mjeseca.

Vlada je prihvatila informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o postupanju po Zaključku Vlade, a u vezi preispitivanja odgovornosti bivših članova Nadzornog odbora u ,,Međunarodnom aerodromu Tuzla“ zbog nesprovođenja pravosnažnih sudskih presuda.

Edin Buševac, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK kazao je da Vlada traži od Ministarstva finansija da Budžetska inspkecija izvrši kontrolu plana i rada Međunarodnog aerodroma TZ za 2018-2019 godinu, sa posebnim naglaskom na zakonitost izbora izvođača radova i rekonstrukcije putničkog terminala Aerodroma Tuzla, te na planirane rokove i kašnjenja u realizaciji programa.  Vlada je od menadžmenta i nove uprave Aerodroma zatražila  da sagledaju stanje postojanja elemenata krivične odgovornosti ranijeg menadžmenta i članova Nadzornog odbora “Međunarodnog aerodroma Tuzla“ zbog ne izvršavanja pravosnažnih sudskih odluka, te ukoliko procijene da takvih elemenata ima o istome blagovremeno informišu i na odgovarajući način uključe nadležne istražne organe.

Vlada TK usvojila je Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.Vlada je dala i saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije  ostali ili ostaju bez posla kojeg je donijela kantonalna Služba za zapšljavanje. Vlada TK je između ostalog,  usvojila i Plan obrazovanja odraslih za period  2019 – 2022. godina.

 

Pročitajte...