Vlada TK: 650.000 KM za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva /VIDEO/

Na danas održanoj sjednici Vlada TK je dala saglasnost na Program Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK kojim se utvrđuje iznos raspoloživih sredstava, plan utroška sredstava, opći kriteriji za ostvarivanje prava za dodjelu sredstava za nabavku mineralnih đubriva i način realizacije sufinansiranja. Vlada je odobrila 3,8 miliona KM Javnoj ustanovi ,,Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ za sanaciju  i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona.

Kantonalna vlada dala je saglasnost na Program o sufinansiranju nabavke mineralnih đubriva kojim je predviđena raspodjela sredstava od 650 hiljada maraka.  „Na način  da se svakoj općini odnosno gradu na području TK dodijele sredstva u iznosu  od 50 hiljada maraka kako bi se moglo izvršiti sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva. Ono čime smo se mi vodili prilikom donošenja ovog programa je da u standardnim programima podrške obuhvaćeni su poljoprivredni proizvođači kroz podrške sa kantonalnog i federalnog nivoa. Naša intencija je bila da što više poljoprivrednih proizvođača koji ne ostvaruju ovo pravo od kantonalnog i federalnog ministarstva da i oni na neki način budu uključeni u subvencioniranje njihove poljoprivredne proizvodnje. “, rekao je Emir Begić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Pravo na ovu podršku ostvaruju sva pravna i fizička lica koji će nabavku dokazati dostavom fiskalnog računa. Ostale kriterije će utvrditi službe lokalnih zajednica koje će raspisati javni poziv za dodjelu ovih sredstava. Usvojena je i Odluka o odobravanju sredstava u iznosu od 3 miliona 800 hiljada maraka  za podršku Vlade u sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva u općinama i gradovima TK. „Ovom Odlukom  definisani su kriteriji kod odobravanja  prijekata. Također su definisani i načini kako će Kantonalna direkcija cesta raspisati javni poziv. Nakon šro raspiše poziv, dostaviće ponovno Ministarstvu odnosno Vladi TK na odobravanje projekata koji će biri tealizovabni u svih 13 općina/gradova TK. “, istakao je Mustafa Šakić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Program će biti realiziran u okviru kapitalnih investivija naspram kvalitete delegiranih projekata i kriterija propisanih javnim pozivom Direkcije regionalnih cesta TK. S obzirom na nedavno usvojeni rebalans budžeta TK Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK dodjeljena su sredstva u iznosu oko  3 miliona maraka. S tim u vezi utvrđen je program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada.  „Tako je program ovih namjenskih sredstava povećan za ta tri miliona KM, od kojih je milion i po budžetskih, a oko milion i po namjenskih sredtava. Ukupan iznos ovog progama iznosi oko 8 i po miliona KM.  “, rekla je Anela Ajšić, ministrica prostornog uređena i zaštite okolice TK.

Znatno povećanje ovih sredstava odnosi se na mjere energetske efikasnosti gdje je evidentno povećanje kapitalnih transfera.  „Posebno javnim preduzećima za uvećanje od 250 hiljada KM i sada imamo ukupno isnos od 600 hiljada KM, zatim neprofitnim organizacijama i također značajno povećanje u odnosu na prvobintni program jeste za energetski efikasnu uličnu rasvjetu gdje imamo povećanje za 350 hiljada maraka i značajno povećanje je ulaganje u tuđa sredstva u iznosu od milion i 600 hiljada KM“, rekla je Anela Ajšić, ministrica prostornog uređena i zaštite okolice TK.

Do realizacije iz liste zacrtanih ciljeva iz ekspozea premijera Irfana Halilagića došla je i mjera koja se odnosi na povećanje sredstava za tjelesnu kulturu. Rebalansom budžeta sredstva za ove namjene uvećana su za 20 %.  „Ukupan iznos ovih sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta iznosi dva miliona 874 hiljade KM. Iskoristiću priliku da kažem sportskim organizacijama i udruženjima da do kraja ove sedmice će biti raspisan i javni poziv koji će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Vlade TK kao i na web stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Javni poziv za obnovu sportske infrastrukture biće u drugoj polovini godine“, rekla je Ivana Mijatović, ministrica za kulturu, sport i mlade TK.

Vlada TK je prihvatila nekoliko informacija o radu za prošlu godinu i to:   „Instituta za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Kantonalnog pravobranilaštva.  Vlada je na sjednici nastavila aktivnosti na stvaranju svih potrebnih preduslova da se što prije počne sa primjenom elektronskih zdravstvenih knjižica i uvođenjem elektronskog recepta za građane Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...