Vlada TK: Ministarstvo finansija zaduženo da pokrene aktivnosti na utvrđivanju prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam Tuzla, prema kojoj je konstatovano da građevinski radovi na objektu trebaju biti završeni do kraja godine. Ono što predstoji je Projekat vanjskog uređenja te priključenje na sistem grijanja…

Gradnja Centra za autizam u Tuzli počela je 2012. godine. Građevinski radovi na II fazi su još u toku i očekuje se njihov završetak do kraja godine. Za dovršetak objekata za tehnički prijem i dobivanje upotrebne dozvole nedostaje Projekat vanjskog uređenja. S tim u vezi Vlada je danas odobrila i Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“, za dodatne radove koji su se nepredviđeno pojavili, a neophodni su za završetak faze II na adaptaciji i rekonstrukciji objekta Centra za autizam Tuzla, dodatnih 35 hiljada KM.

Vlada je dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Shodno ovom programu, Vlada Tuzlanskog kantona će izdvojiti skoro pola miliona KM za uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju nezaposlenosti i naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 12 radnika firmi TTU Tuzla, MI Fering Gračanica, Dita i Helios Banovići.

Vlada TK je konstatovala da je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu te ih uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje po hitnom postupku, kao i da 30.12.2020. godine ovi dokumenti nisu doneseni. S tim u vezi Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija da, ukoliko ovi dokumeni ne budu usvojeni ni sutra, pokrene aktivnosti na utvrđivanju prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona. Vlada je danas odobrila i 10 hiljada KM Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja troškova pravne odbrane pripadnicima Armije BiH pred pravosudnim organima BiH za navodno učinjene ratne zločine u proteklom odbrambeno oslobodilačkom ratu u BiH 1992-1995.godine.