Vlada TK: Napravljeni naredni koraci za ostvarivanje zakonskih prava demobilisanih boraca mlađih od 57 godina

Koordinacija boračkih udruženja grada Tuzla tražila je autentično tumačenje člana 44b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Uz tumačenje, Vlada je kako bi umanjila nedoumice i stvorila sve prepostavke za ostvarivanje prava posebne kategorije demibilisanih boraca usvojila i prijedlog Odluke o visini osnovice  koja će biti primjenjivana od avgusta do decembra tekuće godine, dok će se koeficijent određivati svakog mjeseca. Vlada Tuzlanskog kantona je za ostvarivanje ovog prava za 2020. godinu obezbjedila 6. miliona KM. Prema evidencijama oko 6 400 osoba moglo bi ostvariti pravo na novčanu naknadu.

Vlada Tuzalanskog kantona danas nije prihvatila Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Šume TK za prošlu godinu. Ovo preduzeće bilježi gubitak od  2 654 000 KM čiji je najveći dio nastao od 2012 – 2018.godine. Propuste dosadašnjih Vlada sada pokušava riješiti aktuelna koja je i većinski vlasnik ovog Javnog preduzeća. Danas je Vlada donijela i Odluku o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u preduzeću Šume TK.

Pred članovima kantonalne Vlade danas je bio i redovan mjesečni Izvještaj o aktuelnoj situaciji u vezi sa  migrantima na području Tuzlanskog kantona koji je pokazao da su policijski službenici Uprave policije pronašli su i evidentirali oko 2650 migranata koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumenate. Vlada Tuzlanskog kantona danas je između ostalog  dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje  u ovoj godini. Odlukom je iz  preostalih raspoloživih sredstava planirano  da se sufinansira nabavka visokih tunela.  Na ovaj način poljoprivredni proizvođači koji zasnuju proizvodnju u visokim tunelima imaju stvorene preduvjete da sa aktivnostima u proizvodnji krenu znatno ranije nego što je to uobičajeno.

Pročitajte...