Vlada TK o početku školske godine na području TK

Vlada TK danas je prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke TK o početku školske 2020/2021. godine. Istaknuto je nakon detaljnih priprema i brojnih sastanaka, škole spremno dočekuju početak nastave. Sve je rađeno u skladu s preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, ali i onim za sprečavanje i suzbijanje infekcije Covid-om 19, koje je izdao Krizni štab Ministarstva zdravstva TK. Prihvaćen je danas i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za period januar-juni 2020. godine. Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti za doznačavanje 401 hiljade 300 KM Udruženju roditelja djece osoba s autizmom, za drugu fazu adaptacije budućeg objekta JU Centar za azutizam TK. Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za period januar-juni 2020. godine.