Vlada TK: Stvorene mogućnosti za finansijsku neovisnost Uprave policije

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Zakonom je, između ostalog, regulisano da Uprava policije ima status budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, što će biti omogućeno danas usvojenim Izmjenama. Vlada je danas utvrdila i Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Izmjene Zakona bit će razmatrane i na Skupštini Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...