Vlada TK: Svi u javnom sektoru TK će morati raspisivati konkurse za zapošljavanje

Vlada TK danas je usvojila Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za prošlu godinu sa Izvještajem o ostvarenju finansijskog plana Zavoda za 2018. godinu. Na sjednici je konstatovano da je Zavod ispunio sve programske obaveze i odgovorio na sve izazove zdravstvenog sistema, ali i zahtjeve lokalnih zajednica. Vlada je donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru TK, što je ostalo kao obaveza nakon donošenja Zakona o radu F BiH.