Vlada TK usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike TK 2019-2021. godina

Vlada TK usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike TK za period 2019-2021. godina. Smjernicama su definirana početna budžetska ograničenja za sve korisnike budžeta. Dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade TK, lokalnih zajednica, vanbudžetskih fondova u postupcima pripreme i aktivnostima izrade budžeta za 2019. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedloge za izmjene i dopune tri zakona. Riječ je o zakonima o osnovnom obrazovanju i odgoju, srednjem obrazovanju, te Zakonu o izvršenju Budžeta TK za 2018. godinu.

Pročitajte...