Vlada TK: Utvrđen prijedlog Zakona o naučno – istraživačkom radu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o naučno – istraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuje se sistem naučno-istraživačkog rada u Tuzlanskom kantonu, ciljevi i načela, planiranje i ostvarivanje općeg interesa u naučno – istraživačkom radu, uslovi osnivanja i rada organizacija koje obavljaju te djelatnosti, stjecanje naučnih i istraživačkih zvanja, način finansiranja programa od općeg interesa, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje naučno – istraživačkog rada. Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz činjenice da su se prilikom primjene Zakon o naučno – istraživačkoj djelatnosti pojavile nejasnoće odnosno pravne nedorečenosti vezano za njegovu primjenu. Osim toga 2009. godine je donesen Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da će entiteti, kantoni i Brčko distrikt BiH svojim zakonima o naučno – istraživačkoj djelatnosti urediti pitanja koja nisu propisana ovim okvirnim zakonom.

Pročitajte...