Vlada TK utvrdila Dokument okvirnog Budžeta TK za period 2020-2022. godina

Vlada TK danas  je utvrdila Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2020-2022.godina. Data je i saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period 01.juli. – 30.septembar 2019. godine, kada se predviđa nastanak suficita u Budžetu od oko 3 miliona i 985 hiljada KM. Vlada je danas prihvatila i Informaciju kantonalnog Ministarstva privrede o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini