Vlada TK zadovoljna poslom urađenim u prošloj godini

Tokom usvajanja izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona u prošloj godini, na današnjoj sjednici je istaknut nastavak finansijske discipline, koji je donio tekuće suficite evidentirane tokom sva tri prva kvartala prošle godine. Očekuje se da će isti pokazatelji biti i za četvrti kvartal. Suficit za 2018. godinu bit će iskorišten za pokrivanje ranije akumuliranog deficita. Za koji se očekuje da bude manji od 30 miliona KM. Usvojeni  su, između ostalog  Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći u prošloj godini te Informacija o utrošku sredstava sa budžetske pozicije “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” sa postignutim efektima za prošlu godinu.
Više u video prilogu