VMBiH donijelo odluku o privremenim prihvatnim centrima za migrante

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, uz prihvaćene korekcije na sjednici.

Privremeni prihvatni centri su: bivša tvornica „Bira“ i bivši đački dom „Borići“ u Bihaću, bivša tvornica „Miral“ u Velikoj Kladuši i bivši hotel „Sedra“ u Cazinu.

Ovi privremeni prihvatni centri za smještaj migranata predaju se na privremeno korištenje Službi za poslove sa strancima, koja je u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH.

Troškove finansiranja rada prihvatnih centara, njihove zakupnine i uspostave, kao i angažmana zaštitarske agencije snosi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Prethodno je Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, u kojoj se navodi da je povećan ulazak migranata u BiH u odnosu na prošlu  sedmicu.

Na sjednici je rečeno da se u BiH trenutno nalazi više od 3.000 migranata koji su smješteni u prihvatnim centrima i svi su registrirani, što praktično znači da su uzeti biometrijski podaci i otisci prstiju.

S obzirom na to da se očekuje intenziviranje migracijskih kretanja prema BiH, na tzv. balkanskoj ruti na putu za EU potrebno je angažiranje dodatnih policajaca, kao pomoć Graničnoj policiji BiH, kako bi se pojačala kontrola istočne granice BiH prema Srbiji i Crnoj Gori, odakle dolazi najveći broj migranata. Cilj je zapriječiti sve ilegalne prijelaze prema istočnim susjedima.

Od 1. januara do 21. februara 2019. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno 1.616 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u ovom periodu iskazale su 1.402 osobe, a zahtjev za azil podnijele su 32. Najviše migranata je iz Pakistana (19,4 posto), Iraka (15,1 posto), Sirije (14,6 posto), Alžira (11,2 posto) i Maroka (10,6 posto), saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Pročitajte...