Vrijednom donacijom OSCE podržao aktivnosti Vlade TK u borbi protiv korupcije

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH uručili su danas doniranu IT opremu Timu Vlade TK za borbu protiv korupcije. Radi se o značajnoj informatičkoj opremi koja će poboljšati rad Tima i poslužiti u daljem radu. Ovom prilikom istaknuto je da će podrška i saradnja biti nastavljena i dalje, budući da je borba protiv korupcije jako složen posao i da tu nema brzih i jednostavnih rješenja.

Novinarka: Devleta Brkić

Kao pomoć u budućem radu, i vrednovanje svega što je Tim Vlade TK za borbu protiv korupcije realizirao do sada, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas je Timu donirala vrijednu računarsku opremu. Tom prilikom istaknuto je kako je suzbijanje korupcije jedan od temeljnih prioriteta misije OSCE-a u BiH, te da je današnja donacija samo nastavak dosadašnje saradnje sa institucijama vlasti u Tuzlanskom kantonu.

– Ovom prilikom smo zapravo donirali opremu koja je IT naravi i svrha je bila da se poboljša kvaliteta rada Tima upravo u vremenu kad se sve više posla prebacuje na online platformu. Naša saradnja će se nastaviti i dalje, naša podrška ostaje i dalje na istom putu kao što je bila i do sada. Da li će biti logistička, da li će biti tehničke naravi mi smo tu na raspolaganju institucijama vlasti i trudit ćemo se da dosadašnju suradnju uanprijediti, kazao je Damir Gnjidić, šef Terenskog ureda u Tuzli Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka kojem je domaćin bio premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić izražena je obostrana spremnost i volja za nastavak dosadašnje saradnje. Predsjednik Tima Vlade TK za borbu protiv korupcije kazao je da će donirana oprema sigurno dati značajan doprinos radu i aktivnostima Tima.

– Misija OSCE-a pored ove donacije već duži niz godina pruža pomoć Timu za prevenciju korupcije TK. Ta pomoć se ogledala u organizaciji niza satanaka i edukacija, informatičke podrške, tehničke opreme i na mnoge druge načine OSCE je pružio pomoć Timu i uopšte aktivnostima koje se tiču prevencije korupcije, istakao je Miralem Halilović, predsjednik Tima Vlade TK za borbu protiv korupcije.

Borba protiv korupcije i prevencija ove pojave složen je posao i tu nema brzih i jednostavnih rješenja. Nažalost evidentna je praznina koju u ovom smislu imamo u pravnom okviru, a što usložnjava borbu protiv korupcije i njenu prevenciju, istaknuto je danas. Trenutno je u fazi izrade Zakon o postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija, koji bi se uskoro mogao naći pred poslanicima u Skupštini TK.

(RTVTK)

Pročitajte...