Za finansijsku konsolidaciju kliničkih centara u Federaciji 300 miliona KM, može li restruktuiranje zdravstva bez ulaganja u primarni i sekundarni nivo

Zakon o finansijskoj konsolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji na jesen bi trebalo da se nađe pred zastupnicima. Za proces restruktuiranja kliničkih centara u saradnji sa Svjetskom bankom osigurano je 300 miliona maraka. Neki od zastupnika, koji su ujedno i liječnici, smatraju da bi u ovaj proces bilo nužno uključliti i opće bolnice, ali i domove zdravlja. Uz to smatraju da je nužno analizirati strukturu dugovanja kliničkih centara.