Za modernizaciju puteva u Banovićima planirano skoro milion maraka

U općini Banovići, u ovoj godini, samo na projekte uređenja putne mreže utrošit će se oko 900 hiljada konvertibilnih maraka. Planirano je da se uredi 12 dionica, a već su završeni su radovi na tri.

Više informacija u video-prilogu u kojem govore:

Midhat Husić, Načelnik općine Banovići

Jasmina Hadžić, Radnička I

Izudin Durić, Radnička I

Fadil Hasić, Hasići

Mustafa Hasić, Hasići

Novinar: Edin Kovačević

Snimatelj i montaža: Fikret Kerić

Pročitajte...