Za pet hiljada ljudi smanjen broj nezaposlenih u TK

Transformacija službi za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu za rezultat je imala povećanje broja zaposenih. Osim rekonstrukcije prostorija svih lokalnih biroa, njihova uloga postala je više savjetodavna, na temelju čega je značajan broj osoba sa evidencije našao put do poslodavaca. Početak 2019. godine obilježit će otvaranje rekonstruisanih prostorija u općinama Srebrenik i Gradačac, te novi program zapošljavanja koji će biti finansiran s federalnog nivoa.

novinar Azra Mešić

Ukupno 79 hiljada i 300 zvanično nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu iščekuje novi konkurs za podršku zapošljavanju koji će Federalni zavod za zapošljavanje objaviti krajem mjeseca. Zahvaljujući ovim programima, kažu u kantonalnoj Službi, 2018. godine je bilo pet hiljada osoba manje na evidenciji nezaposlenih nego u 2017. Za cijelu godinu s biroa se, uglavnom zbog zaposlenja u BiH i inostranstvu, odjavilo ukupno 20 hiljada ljudi.

– Zadnji poziv objavljen je sredinom decembra, na koji se prijavilo oko 500 poslodavaca. Prije decembra je utrošeno oko 4 miliona i 600 hiljada KM za sufinasiranje zapošljavanja. Apliciralo je 1000 poslodavaca za oko 1700 osoba. Kada je riječ o samozapošljavanju, do decembra je pokrenuto preko 260 malih biznisa, a oni su zaposlili još nekoliko osoba, tako da je to oko 270 zapošljavanja, kaže Amela Makul, stručna saradnica za informisanje u Službi za zapošljavanje TK.

Povećanju broj zaposlenih u toku 2018. uveliko je doprinio rad Kluba za traženje posla koji je Služba pokrenula kao aktivnu mjeru za zapošljavanje.

– Klubove radimo u skladu s našim vremenom. Imamo dosta zainteresovanih mladih osoba koje još čekaju da budu pozivane. Dosad je prošlo kroz savjetovanje već 300 mladih osoba. Rezultati su vidljivi. Oko 80 osoba je zaposleno, a taj broj se mijenja, jer oni se prijavljuju, a mi to redovono ažuriramo. Čim stupimo u kontakt s njima mi to ažuriramo, dodaje on 3: Maja Hadžić Mulić, stručni saradnik savjetodavac u Slubi za zapošljavanje TK u prilogu za TV dnevnik.

U toku 2019. planirano je da bude okončana reforma koju je Služba za zapošljavanje TK uz podršku švicarske Vlade pokrenula još  2015. godine. Ona podrazumijeva  rekonstrukciju i adaptaciju općinskih biroa za zapošljavanje, s akcentom na njihovu savjetodavnu ulogu.  Ranije su otvorene rekonstruisane prostorije biroa u Lukavcu, Banovićima, Tuzli, Kalesiji i Kladnju, a otvaranje očekuju u Srebreniku i Gradačcu.